https://www.zandstraal24.nl/downloads/straalmiddelen/grit
Winkelmandje
Zoeken

Eigenschappen en toepassingen Eurogrit

Eurogrit is een aluminium silicaat straalmiddel geproduceerd van smeltskakken, welke afkomstig zijn van kolengestookte energiecentrales.

Toepassingen

Opruwen van beton
Verwijderen verf van staal en overige metalen
Verwijderen van roest van staal
Reinigen van gevels waarbij de ondergrond ruw mag worden
(zoals bij voorbehandeling bij het stucen)
Coatings reinigen en opruwen voor een nieuwe verflaag

Eigenschappen Vorm: scherp en kantig
Kleur: bruin tot zwart
Hardheid: 7 Mohs
Soortelijk gewicht: 2,4-2,6 kgs/dm3
Stortgewicht: 1,3-1,4 kgs/dms3
Elektrische geleidbaarheid: minder dan 15 mS/m
Wateroplosbare chloriden: minder dan 0,001% (m/m)
Chemische Analyse
(indicatie)
SiO2: 45 - 52%
Al2O3: 24 - 31%
Fe2O3: 7 - 11%
CaO: 3 - 8%
K2O: 2 - 5%
MgO: 2 - 3%
TiO: 0 - 2%
Na2O: 0 - 1%
Overig: slechts sporen
Korrelmaten Type A1: 0,2 - 0,6 mm
Type A2: 0,2 - 1,0 mm
Type A3: 0,2 - 1,4 mm
Minimale
Nozzlegrootte
Type A1: 3,0 mm
Type A2: 4,5 mm
Type A3: 6,0 mm